HVEM VI ER

Historien vår


 Fra Ari Behn til Ungdom, Rus og Psykisk Helse

Facebook-siden vår ble opprettet av vår grunnlegger Halvor V. Kostøl den 4. Januar 2020.

Det var grunnet Ari Behns dødsfall, facebook-siden ble opprettet.

Flere ble med og vi utviklet oss på flere sosiale medier, der vi er i dag.

I dag er vi en organisasjon for barn, unge og unge voksene, hvor vi hjelper dem i deres hverdag.

Vi tilbyr i dag en anonym chat hvor unge kan sende oss en anonym melding. 

Vi i Ungdom, rus og psykisk helse er frivillige med helseutdannede personell på laget.  

Vi har i dag ett godt samarbeid med Politiet og AMK.

 


VÅRT TEAM

Møt vårt styre og nøkkelpersoner

Halvor V. Kostøl

Forretningsfører og styreleder

E-post: halvor.vk@ungdomrusogpsykiskhelse.com

TLF: 90604915 


Saboor Asif

Nestleder og juridisk ansvarlig

E-post: saboor.asif@ungdomrusogpsykiskhelse.com

Tori Husås

Personalansvarlig og Styremedlem


Sebastian Gundersen

IT ansvarlig

E-post:

seb.gun@ungdomrusogpsykiskhelse.com

Pia Simonsen

Sekretær, og vakthavende leder

E-post: 

pia.sim@ungdomrusogpsykiskhelse.com


Lilli-Ane Hammarlund

Markedsføringsansvarlig
E-post:
lilli.ham@ungdomrusogpsykiskhelse.com

Eirik Gram Franck

Fagansvarlig og Styremedlem

E-post: 

eirik.gf@ungdomrusogpsykiskhelse.comHVA NÅ?

Støtt saken vår