LES INFO FRA OSS

Nyheter 

-Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med

Urban Ung planlegger nå å etablere et ungdomshus i sentrum av Arendal. De vil drive det basert på det danske konseptet "Game House". Organisasjonen har tidligere etablert et tilsvarende tilbud på Hisøya Fort, og nå ønsker de å åpne et nytt ungdomshus i fengselet i Arendal nå som de innsatte har flyttet ut. Prosjektet er godt forankret i...

Her er våre medierepresentanter ute og snakker om tjenestene våre.

Anonym Chat

24.11.2020

Nå kan du endelig ta kontakt med oss 100% anonymt på vår hjemmeside.

Presse

11.11.2020

Vi i ungdom Rus og psykisk helse er en landsdekkende organisasjon som hjelper barn og unge med akutthendelser og komme i kontakt med systemene rundt.

Ungdom, rus og psykisk helse er en frivilligtjeneste her for å være ett lavterskel nasjonalt støttetilbud til de som trenger noen å snakke eller chatte med. Våre chattere og vaktansvarlige er alle personer som har enten selv gått igjennom det å ha levd med psykiske lidelser/ rus eller vært i nær relasjon for noen som har hatt vansker med det....HVA NÅ?

Støtt saken vår