LES INFO FRA OSS

Nyheter 

-Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Her er våre medierepresentanter ute og snakker om tjenestene våre.

Urban Ung planlegger nå å etablere et ungdomshus i sentrum av Arendal. De vil drive det basert på det danske konseptet "Game House". Organisasjonen har tidligere etablert et tilsvarende tilbud på Hisøya Fort, og nå ønsker de å åpne et nytt ungdomshus i fengselet i Arendal nå som de innsatte har flyttet ut. Prosjektet er godt forankret i...

Anonym Chat

24.11.2020

Nå kan du endelig ta kontakt med oss 100% anonymt på vår hjemmeside.

Presse

11.11.2020

Vi i ungdom Rus og psykisk helse er en landsdekkende organisasjon som hjelper barn og unge med akutthendelser og komme i kontakt med systemene rundt.

Ungdom, rus og psykisk helse er en frivilligtjeneste her for å være ett lavterskel nasjonalt støttetilbud til de som trenger noen å snakke eller chatte med. Våre chattere og vaktansvarlige er alle personer som har enten selv gått igjennom det å ha levd med psykiske lidelser/ rus eller vært i nær relasjon for noen som har hatt vansker med det....HVA NÅ?

Støtt saken vår