Vi vil være de som støtter for at du skal få en enklere hverdag

ÅPNINGSTIDER

Vi har åpent alle dager fra kl. 07.00-01.00

Ta kontakt på vår chat

NB: 21. juni endrer vi våre åpningstider for sommeren

Hjelpetelefon: 07.00-01.00 alle dager

Anonym chat: 14.00-03.00 alle dager

HVA VI GJØR

Våre fokusområder
 

Barnevern

Mange ungdommer bor i barnevernshjem og eller har en form for oppfølging fra dem. Vårt fokus-område er å støtte barn og unge der ute med erfaringer fra systemet. Og vi hjelper gjerne til så ungdommen får den hjelpen de har krav på.

Psykisk helse og rus forebygging

Temaet psykisk helse og rus er stort og omfattende. Vi har gjort en grundig jobb, og har personell med erfaring som gjør at vi kan gi en god oversikt over noe av problematikken og løsninger som har fungert fra personsynet men også som system og pårørende. 

Møte og samarbeid med div. systemer

Ungdom, Rus og Psykisk Helse er en frivillig hjelpeorganisasjon som tilbyr samtaler via telefon og anonym chat. Vi har tett samarbeid med blant annet AMK, Politi, barnevern og andre krisetelefoner for veiledning. Vi hjelper deg med det du har krav på i systemet enten det er NAV, BUP, DPS eller andre akutte situasjoner. 

Pårørende

Vi i Ungdom, Rus og Psykisk Helse vet at det kan være veldig tungt å være pårørende til noen som sliter. Derfor tilbyr vi veilednings-samtale pr. tlf. eller chat til de som tar kontakt. 

Historien vår

Facebook-siden vår ble opprettet av vår grunnlegger Halvor V. Kostøl den 4. Januar 2020.

Det var grunnet Ari Behns dødsfall, facebook-siden ble opprettet.

1

LAND

Vi jobber ut til Norges langstrakte land.

37020002

VÅR VAKTTELEFON

Vår telefon er døgnbemannet med helsepersonell.

45

FRIVILLIGE

Vi er 45  aktive frivillige. Dette er mennesker som har egenerfaring, men i tilfeller der vi trenger bistand har vi et fagråd innad med helsepersonell.

2142

TILFELLER MED AKUTT SITUASJON

Hittil er 171 sendt til spesialist helse tjeneste, 84 til kommunal tjeneste og 227 til nødetatene.
4 med luftambulanse, 131 til Barnevernsvakta. 91 med skader kjørt til legevakt for kutt og rømningsforsøk samt andre akutte hendelser. 

HVORDAN VI HJELPER

Informasjon og nyheter 
 

-Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med

Urban Ung planlegger nå å etablere et ungdomshus i sentrum av Arendal. De vil drive det basert på det danske konseptet "Game House". Organisasjonen har tidligere etablert et tilsvarende tilbud på Hisøya Fort, og nå ønsker de å åpne et nytt ungdomshus i fengselet i Arendal nå som de innsatte har flyttet ut. Prosjektet er godt forankret i...HVA NÅ?

Støtt saken vår