VI ENDRER NÅ LITT DESIGN PÅ HJEMMESIDEN VÅR, DET KAN DERFOR VÆRE AT IKKE ALT FUNGERER SOM NORMALT!

Vi vil være de som støtter for at du skal få en enklere hverdag

ÅPNINGSTIDER

Vår chatt har følgende åpningstider! 

Grunnet internkontroll er nye åpningstider følgende hver dag fra kl. 07.00-01.00. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss mot å ha nok bemanning til å gjenoppta døgnberedskap.

HVA VI GJØR

Våre fokusområder
 

Barnevern

 Mange ungdom der ute bor i barnevernshjem og eller har en form for oppfølging fra dem. Vårt fokus-område er å støtte barn og unge der ute med erfaringer på systemet. Og vi hjelper gjerne til så ungdommen får den hjelpen de har krav på.

Psykisk helse og rus forebygging

Temaet psykisk helse og rus er stort og omfattende tema. Vi har gjort en grundig jobb, og har personell med erfaring som gjør at vi kan gi en god oversikt over noe av problematikken og løsninger som har fungert fra personsynet men å som system og pårørende. 

Møte og samarbeid med div. systemer

VI i Ungdom, Rus og Psykisk Helse er en frivillig krisetelefon med døgnbemanning. vi har tett samarbeid med blant annet AMK, Politi, barnevern og andre krisetelefoner ved veiledning. Vi hjelper deg med det du har krav på i systemet enten det er NAV, BUP, DPS eller andre akutte situasjoner. 

Pårørende

Vi i Ungdom, Rus og Psykisk Helse vet at det kan være veldig tungt å være pårørende til noen som sliter. Derfor vil vi tilby veilednings-samtale pr. tlf. eller Chat til de som tar kontakt. 

Historien vår

Facebook-siden vår ble opprettet av vår grunnlegger Halvor V. Kostøl den 4. Januar 2020.

Det var grunnet Ari Behns dødsfall, facebook-siden ble opprettet.

1

LAND

Vi jobber ut til Norges langstrakte land.

37020002

Vår Vakttelefon

Vår telefon er døgnbemannet med helsepersonell.

33

FRIVILLIGE

Vi er 33  aktive frivillige. Dette er mennesker som har egenerfaring, men i tilfeller der vi trenger bistand har vi et fagråd innad med helsepersonell.

1521

Tilfeller med akutt situasjon

Hittil er 168 sendt til spesialist helse tjeneste 82 kommunal tjeneste og 223 til nødetatene.
4 med luftambulanse, 122 til Barnevernsvakta. 88 med skader kjørt til legevakt for kutt og rømningsforsøk samt andre akutte hendelser 

HVORDAN VI HJELPER

Informasjon og nyheter 
 

-Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Urban Ung planlegger nå å etablere et ungdomshus i sentrum av Arendal. De vil drive det basert på det danske konseptet "Game House". Organisasjonen har tidligere etablert et tilsvarende tilbud på Hisøya Fort, og nå ønsker de å åpne et nytt ungdomshus i fengselet i Arendal nå som de innsatte har flyttet ut. Prosjektet er godt forankret i...

Nå kan du endelig ta kontakt med oss 100% anonymt på vår hjemmeside.HVA NÅ?

Støtt saken vår